Nora Mehsen

Rådgiver, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Nora Mehsen er rådgiver i avdeling for likestilling og universell utforming i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Mehsen jobber blant annet med koordineringen av regjeringens lhbtiq-handlingsplan og flere forskningsprosjekter på lhbtiq-området, i tillegg til å være prosjektleder for en av verdens største konferanser om lhbtiq-politikk, IDAHOT Forum, som Norge skal være vertskap for i 2019.

Fotograf Marius Viken-Horsfjord

Talks