Nils Petter Sørung

Nils Petter Sørung, homo & lege i psykiatri. Allmennlege og lege på helsestasjon for gutter

Nils Petter Sørung, også kjent som Doktor Nils på Instagram og Facebook, er opptatt av betydningen seksualitet og psykisk helse har i våre liv og deres innvirkningskraft på hverandre. Å vokse opp som annerledes og etterhvert akseptere seg selv som homo har inspirert Nils Petter til å hjelpe andre i jobben som lege, men også som foredragsholder, radio-stemme, i sosiale medier og gjennom sin egen nettside doktornils.no.

Om foredragsholder