Nanna Klingenberg

sexologisk rådgiver (NACS), FRI – ROSA kompetanse

Nanna er prosjektleder i Rosa kompetanse helse og sosial. Hun er utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS) og brenner for mangold, inkluderende praksis og god seksualitet for alle.

Talks