Marie-Anne Ramuz Evensen

Samfunnsgeograf, sexolog og forfatter, Fagsenter Ungdom og seksualitet

Marie-Anne Ramuz Evensen er Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS), samfunnsgeograf og lektor. Hun har arbeidet med seksualitetsundervisning siden 1978 og utviklet to-timers nasjonalt valgfag, Samliv og Seksualitet, i videregående under skolereformen R94, et populært fag som ble kastet ut av Kunnskapsløftet i 2006. Hun er forfatter av læreboka «Samliv og seksualitet» i 1997, har holdt lærerutdanning i sexologi siden 1989, og holder kurs for foreldre om «Hvordan snakke med tenåringer om seksualitet». Hun har sittet i styret for IPPF EN, vært Generalsekretær i Landsforeningen mot AIDS og deltatt i et WHO-program for Sexuality Educators i Europa. Hun har vært særlig opptatt av å tydeliggjøre de samfunnsmessige og kulturelle forholdene som omgir seksualiteten, og av å engasjere ungdom, foreldre og lærere til å delta i den seksualpolitiske kampen mot maktmisbruk, for seksuell helse og menneskerettigheter.

Hun syns seksualitetsundervisning ofte er preget av for mye alvor, og slår et slag for smil og latter i undervisningen!

Talks