Marianne Støle-Nilsen

,

Marianne Støle-Nilsen har bakgrunn som ungdomsskolelærer og har skrevet masteroppgave om seksualitetsundervisning i ungdomsskolen. Hun var også medlem av tverrfaglig gruppe med ansvar for de nye læreplanene i fagfornyelsen i skolen.

Talks