Live Mehlum

Seniorrådgiver, Reform - ressurssenter for menn

Live er sosiolog med spesialkompetanse på maskulinitet, likestilling og helse. Hun har jobbet i Reform siden 2013 og har en innholdsrik yrkesbakgrunn fra næringslivet, Den norske Kirke og høyskolesektoren. Live bor i Tønsberg, der hun også jobber for Reform to dager i uka. Hun har et særskilt ansvar for Reforms arbeid knyttet til menns helse, vold i nære relasjoner, voldsforebygging og sexkjøp, samt vårt generelle likestillingsarbeid.
Reform er opptatt av å fremheve positive sider ved menns seksualitet ved å ha fokus på seksuelle selvbilder, seksuell helse, maskulinitet, samliv og reproduksjon.

Talks