Linda Sørby

fysioterapeut, MSK klinikken

Linda har jobbet som fysioterapeut siden 1998, utdannet i Oslo, og jobber til daglig på MSK klinikken i Fredrikstad. Hun har spesialkompetanse innen kvinnehelse, særlig bekkkenbunnsproblemtikk. Hun behandler pasienter med ulike former for inkontinens, seksuell dysfunksjon og underlivssmerter, og ser både kvinner, menn og barn med slike diagnoser. Hun er opptatt av tverrfaglig samarbeide, og har et stort kontaktnett.

Talks