Kjersti Augland

Kjersti Augland, seniorrådgiver Sex og Politikk

Kjersti Augland er utdannet sosialantropolog og har lang erfaring fra å jobbe med menneskerettigheter, seksuelle rettigheter, internasjonal politikk og utvikling. Hun har siden 2015 jobbet som seniorrådgiver hos Sex og Politikk. Hun er nå ansvarlig for organisasjonens nysatsing med å utvikle ressurser om eldre og seksuell helse rettet mot eldre selv og helsepersonell.

Om foredragsholder