Juline Emilia Torp D’Alessandro aka Tabuline

Forteller, Stories D'Alessandro

Tabuline vil snakke om teamer som ikke er så lette å snakke om. Det er kanskje for kleint, skummelt eller så er det rett og slett ikke sosialt akseptert. Det er viktig å være uredd, ta plass og si sine meninger. Det er alltid noen som er enige med deg, ett eller annet sted. Jeg har en bachelor i drama med fordypning i fortellerkunst og har drevet med dette i cirka ett år. Jeg ønsker å gjøre fortellerkunsten lett fordøyelig, spesielt for folk som ikke er så kjent med teater fra før. La oss snakke om alt, tabu eller ikke!

Talks