Julie Maria Dahl

Julie Maria Dahl

Julie Maria har en dyp interesse, respekt og forståelse for den menneskelige sårbarheten gjennom sin egen healing og reise i fortid og traumer. Derfor er hun spesielt interessert i arbeid med mennesker som identifiserer seg mer med det feminine, inklusivt skeive og ikke-binære. Hun er også nysgjerrig på opplevelsen av det feminine i møte med det maskuline, både i seg selv, med andre, og med sin partner. Hun ønsker å formidle dette feminine perspektivet av det som er større enn en selv gjennom hengivelse og til det penetrerende maskuline i mennesker og universet.

Julie Maria har en master i dans- og bevegelsespsykoterapi fra Goldsmiths college i London, og en bachelor i moderne dans. Hun har utforsket uttrykksformen gjennom forskjellige medier og tverrfaglig samarbeid med en interesse for dypere kontaktskaping med seg selv og naturen med en forankring i den menneskelige opplevelsen av sårbarhet, emosjoner og nysgjerrighet. Hun har jobbet innen psykisk helse med både barn og eldre, og har blant annet utforsket arbeidet med eldre mennesker og deres reise med død, avskjed og avslutninger. Gjennom erfaring og kunnskap har Julie Maria en dyp forståelse for integrering av det mørke og det lyse, traumer og kunnskap, og det feminine og maskuline.

Om foredragsholder