Ibrahim Mursal

Ibrahim Mursal

Ibrahim Mursal er filmskaper og jobber som rådgiver for Sex og Politikk, gjennom film og foredrag diskuterer han krysspunktet mellom identitet, seksualitet og religion. I tillegg jobber Ibrahim som prosjektleder for Minotenk, hvor han utvikler filmer for å belyse tabuer, kjønnsroller, forventinger, kultur og religion, psykisk helse, funksjonsvariasjon og seksuell orientering på en nyansert og inviterende måte

Om foredragsholder