Holger Olsen

instutisjonssjef Silurveien sykehjem og Majorstutunet bo- og behandlingssenter, Sykehjemsetaten, Oslo kommune

Holger Olsen har lang fartstid i lederstillinger i Oslo kommune. Jobber nå som institusjonssjef for sykehjemmene Majorstutunet og Silurveien i Oslo. Han har grunnutdanning som sykepleier. Jobber aktivt for at LHBT personer, både medarbeidere og beboere, skal være integrert og inkludert på sykehjemmene, samt hvordan de kan tilrettelegge for å gi de eldre et privatliv, også på en institusjon.

Talks