Heidi Solvang

Heidi Solvang

Heidi Solvang er vernepleier med etterutdanning i veiledningspedagogikk og sexologi. Hun er lærebokforfatter og har skrevet en rekke fagartikler. Bor i Tromsø og jobber i som spesialvernepleier/sexologisk rådgiver ved Finnmarkssykehuset HF. Hun har jobbet med barn, unge og voksne i over 35 år, og er opptatt av «de som faller utenfor alle rammer og konvensjoner». Hun liker å arbeide i de «vanskelige sakene, der folk gjør mye rart med kroppen sin».

Om foredragsholder
  • tittel
    spesialvernepleier/sexologisk rådgiver
  • kategori