Haakon Aars

Lege og spesialist i psykiatri, klinisk sexologi og samfunnsmedisin, Institutt for klinisk sexologi og terapi

Haakon Aars er en profilert foredragsholder med stor sans for humor som pedagogisk virkemiddel og en veteran innen holdningsarbeid i forhold til seksuelle orienteringer. Gjennom flere tiår har han også vært markant med folkeopplysning i TV, magasiner, aviser og på nett som lege og terapeut. Han var den første legen i Norge som hadde en definert stilling som sexolog på et sykehus. Haakon er opptatt av å alminneliggjøre seksualiteten. Han har i særlig grad erfaring fra klinisk arbeid på mannlig seksualitet og mangfold, og i 2011 utgav han oppslagsverket og boka Menns seksualitet.

Talks