Fredrik Røste

ungdomsarbeider, Den norske kirke i Nittedal

Jeg er ungdomsarbeider i kirkene i Nittedal og har en mastergrad i kirkelig undervisning fra MF vitenskapelig høyskole. I jobben min driver jeg et stort ungdomsarbeid hvor opp mot 200 ungdommer er innom i løpet av et år. Ellers er jeg også engasjert i kristne ungdomsorganisasjoner og har gjennom det reist en del rundt og møtt ungdom rundt om på store deler av østlandet. Grunnen til at jeg brenner for tema seksualundervisning er at jeg mener at skolens seksualundervisning mangler noe sentralt hvor jeg mener at kirken har noe sunt og sant å komme med. Nemlig det å hjelpe barn til refleksjon rundt sin egen seksualitet, etisk refleksjon rundt hva som er greit, hjelp til å kunne ta egne valg for sin seksualitet, det å ta vare på seg selv og ta vare på sin egen psykiske helse.

Talks