Fredrik Finstad

lege, Borgen legekontor

Fredrik Finstad ble uteksaminert fra medisinstudiet i Oslo våren 2019 og jobber for øyeblikket som lege ved Borgen Legekontor i Asker. Han har 1 års erfaring fra Oslo kommunale legevakt og satt som leder i Medisinernes seksualopplysning i 2016. Med over 600 timers erfaring fra seksualundervisning på ungdomsskoler, videregående skoler, asylmottak, voksenopplæring, for psykisk utviklingshemmede og personer som selger sex har han bred erfaring innen kommunikasjon av seksuell helse. I tillegg har han startet opp seksualundervisning for psykisk utviklingshemmede, laget veileder for undervisningen og deltatt på konferanser i Norge og utlandet for å løfte frem viktigheten av god kommunikasjon gjeldende seksuell helse.

Talks