Even Tyr Bjerkli

sykepleier og sexologisk rådgiver, sykepleier og sexolog

Even Tyr Bjerkeli er sykepleier og sexologisk rådgiver. Han er engasjert i eldreomsorgen, kampen mot seksuelle fordommer og et helsetilbud for seksuell helse i det offentlige for alle.

Talks