Elise Adamsrød

Journalist og kunstner,

Elise Adamsrød har en BA i musikkvitenskap og videojournalistikk, og har jobbet som journalist og lærer. I senere tid har hun videreutdannet seg som fotokunstner, og nå jobber hun i skiktet mellom kunst og journalistikk. Hun skriver for øyeblikket boken «Rå – kvinnelig seksuell styrke», hvor hun fotograferer og intervjuer kvinner om deres syn på sex og seksualitet. Boken vil være et viktig bidrag til å sette positiv seksualitet i fokus, i likhet med Nytfestivalen sin visjon.

Talks