Daniel Abimael Skjerve Wensell

Politisk rådgiver, Minotenk - minoritetspolitisk tenketank