Christopher Wirsching

Christopher Wirsching, psykolog

Christopher er en blid og nysgjerrig person med et brennende engasjement for psykisk helse og hvordan det oppleves å være menneske på godt og vondt, og hvilke samfunnsstrukturer som er med på å påvirke hvordan vi har det.

Om foredragsholder