Bjørn Grinde

Bjørn Grinde

Bjørn Grinde er lykkebiolog og professor emeritus. Han studerte naturvitenskap, psykologi, antropologi og pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Studiene endte med Dr.scient. og Dr.philos. i biologi. Grinde har jobbet som forsker og professor ved ledende universiteter i Norge, USA og Japan. Før han gikk av med pensjon, jobbet han som seniorforsker ved Området for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet. Mye av forskningen dreide seg om å forstå evolusjonsprosessen og hvordan den har formet menneskets hjerne. Grinde er spesielt interessert i bruken av slik innsikt med tanke på livslykke og mental helse. I tillegg til rundt 160 vitenskapelige artikler har han utgitt tolv vitenskapelige eller populærvitenskapelige bøker samt fem romaner (se https://grinde.one/). Boka Kunsten å redde verden med sex kom ut i september i år.

Om foredragsholder