Berit Austveg

,

Berit Austveg er samfunnsmedisiner, og har jobbet på klinikker for innvandrere, i norsk sentral helseforvaltning, som fylkeslege i Finnmark, og med utviklingshjelp på ulike nivåer i bilateral bistand (i Norad, Utenriksdepartmentet, ambassaden i Tanzania) og med multilateral bistand (i FNs befolkningsfond, og med Verdens helseorganisasjon og Verdensbanken). Bistandsarbeidet har hovedsakelig fokusert på temaene seksuell og reproduktiv helse. Hun underviser på ulike universiteter, og har arbeidet med formidling av forskning på feltet internasjonalt og nasjonalt. Hun har utgitt fire bøker:
-Helsearbeid og innvandrere. Mangfold, sunnhet og sykdom (TANO, 1989, 2. utgave i 1994, dansk oversettelse i 1995)
-Befolkningspolitikk mot år 2000. Individuelle valg og globale konsekvenser (TANO, 1995) Redigert sammen med professor Johanne Sundby
-Kvinners helse på spill. Et historisk og globalt perspektiv på fødsel og abort. (Universitetsforlaget, 2006)
-Abort. En etisk argumentasjon. (Humanist forlag, 2017)

Hun har dessuten skrevet en rekke tidsskiftsartikler, bokkapitler og rapporter om seksuell og reproduktiv helse. Berit Austveg er for tiden styreleder i foreningen Sex og Politikk.