Berit Austveg

Foreleser Berit Austveg

Berit er lege, og jobbet 12 som kliniker for innvandrere i Oslo. Etter det har hun vesentlig jobbet som samfunnsmedisiner, mye innen utviklingshjelp, bilateralt (fra land til land) og globalt (i og med FN, med Verdensbanken, med formidling av forskingsresultater og med politisk påvirkning). Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter har vært de mest sentrale temaene, og innen dette spesielt kvinnelig omskjæring og abort. I tillegg har hun jobbet med norsk helsetjeneste, i Helsedirektoratet, i Statens helsetilsyn og som fungerende fylkeslege i Finnmark. Etter at hun ble pensjonist, ble hun valgt til styreleder for foreningen Sex og Politikk som er den norske avdelingen i International Planned Parenthood Federation (IPPF).

Om foredragsholder