Bente Træen

Professor, Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt

Bente Træen har forsket på seksualitet og seksualvaner siden 1988. Hun har doktorgrad om ungdom og seksualitet fra 1993, og er for tiden prosjektleder for et internasjonalt forskningsprosjekt om seksuallivet til elder voksne i Norge, Danmark, England, Belgia, Kroatia og Portugal.

Talks