Astrid Ingebjørg Swart

Sjaman og naturterapeut, Sarahkkas Natur & Helse

Astrid Ingebjørg Swart er samisk sjaman og er gründer av Sarahkkas som ble etablert i 2008.

Astrid er arvtaker og bærer av helbredertradisjonen etter en kjent helbreder fra Tana i Finnmark. Hun underviser i sjamanisme og samiske tradisjoner som utgangspunkt innland og utland. Hun har fått bred presseomtale nasjonalt og internasjonalt.
Hun mener med styrke at det er viktig å formidle de gamle innsiktene og verdensforståelsen til mennesker uavhengig av etnisitet og bakgrunn, fordi de naturbaserte innsiktene og kunnskapene om verden har gyldighet for alle – også de som ikke har hatt en samisk bakgrunn eller erfaring med naturbaserte religioner. På denne måten er hun blitt en brobygger mellom ulike folk, og hun oppfordrer mennesker over hele verden til å utvikle en ny bevissthet og annerledes tenkemåte.

Talks