Astrid Ingebjørg Swart

Astrid Ingebjørg Swart

Astrid Ingebjørg Swart er samisk sjaman. Hun underviser i samisk sjamanisme innland og utland. Hun mener med styrke at det er viktig å formidle de gamle innsiktene og verdensforståelsen til mennesker uavhengig av etnisitet og bakgrunn, fordi de naturbaserte innsiktene og kunnskapene om verden har gyldighet for alle – også de som ikke har hatt en samisk bakgrunn eller erfaring med naturbaserte religioner. På denne måten er hun blitt en brobygger mellom ulike folk, og hun oppfordrer mennesker over hele verden til å utvikle en ny bevissthet og annerledes tenkemåte.

Om foredragsholder