Astri Karine Lundgren

Astri K. Lundgren, klassisk arkeolog

Astri Karine Lundgren er klassisk arkeolog og antikkhistoriker som har forsket mye på sex, kjønn og prostitusjon i antikkens Pompeii. Hun er også veldig interessert i antikkens lov og rett, kvinnesyn samt klassiske kjønnsroller. Hovedmålet med forskningen hennes har vært å komme inn under huden på antikkens mennesker og hvordan de forholdt seg til sex.

Om foredragsholder