Astri Karine Lundgren

Klassisk arkeolog,

Jeg er klassisk arkeolog og antikkhistoriker som har forsket mye på sex, kjønn og prostitusjon i antikkens Pompeii. Jeg er også veldig interessert i antikkens lov og rett, kvinnesyn samt klassiske kjønnsroller. Hovedmålet med forskningen min har vært å komme inn under huden på antikkens mennesker og hvordan de forholdt seg til sex.

Talks