Asli Altunøz

Student og skribent, Minotenk - minoritetspolitisk tenketank

Asli er 22 år gammel og studerer kultur og kommunikasjon på UiO med en fordypning i medievitenskap. Hun har blant annet skrevet i bøkene «Ungdommen nå til daX» i samarbeid med Agenda X, og «Ilove 2 – seksuell helse» med Minotenk, som hun kommer til å snakke nærmere om i panelet. Asli engasjerer seg spesielt for feminisme, og et mangfoldig og inkluderende samfunn, og gjør dette ved å delta i samfunnsdebatten, men også ved å peke ut og synliggjøre urettferdighet der hun ser det i hverdagen.