Annette Solberg

Rådgiver, Likestillingssenteret

Jeg arbeider med å gjøre likestilling i praksis. Likestilling er et hverdagsprosjekt og ikke en festtale, så da må en gjøre små, men viktige steg der folk er. Jeg er prosjektleder for «Trygg i egen seksualitet» og VIP (Viktig Interessant Person) ved Likestillingssenteret. I de to prosjektene arbeider jeg med å gi utviklingshemmede rett til å ha en positiv seksualitet fri for tvang, vold og overgrep. Det gjøres gjennom å lære opp ansatte og brukere i normkritikk, seksualitet og grensesetting. Gjennom kunnskap og læring skal utviklingshemmede få en god seksuell helse. Og så er jeg utdannet arkeolog, studert sosialantropologi, IT-ledelse og nå Sexologi og funksjonsevne. Livet kan altså føre til så mangt.

Talks