Angelica Bråten

Gestalt-coach, Bråten Måten

Jeg er en Identitets-Coach med et ekstra hjerte for adopsjon og adopterte. Jeg har holdt en del foredrag om identitet og selvbilde både for offentlige og private aktører. I tillegg har jeg bidratt med et par trykte kronikker om adopsjon. Som person er jeg engasjert i temaer som er med på å skape vår identitet og selvopplevelse. Jeg har i flere år også jobbet med selvmordsforebygging og noe av det jeg ser at er gjentagende i alle disse temaene er myter, skam og usikkerhet. Under denne festival vil jeg fokusere på en annen del av min identitet, meg som overgrepsutsatt. Jeg ønsker å løfte frem refleksjoner over hvordan det har påvirket min identitetsbygging, og hvilke resultat det har gitt meg.

Talks