Anette Remme

Prosjektleder for seksuell og psykisk helse, Unge funksjonshemmede

Anette er prosjektleder for seksuell og psykisk helse i Unge funksjonshemmede. Hun har jobbet med prosjektet «Sex som funker» siden 2016, en kartlegging av kronisk syke og funksjonshemmede unges erfaringer med seksuell helse og med informasjonstilbud i helsevesenet. Prosjektet har resultert i en rapport om funnene og et e-læringsverktøy med råd til helsepersonell om hvordan de kan snakke om seksuell helse med pasienter. I 2019 jobber hun med formidling av funn fra Sex som funker i tillegg til et nytt kartleggingsprosjekt ved navn «Hva skal jeg si?», hvor vi ser nærmere på hvilke hjelpemidler våre medlemmer kan trenger for å ha en bedre seksuell helse og hvordan de kan finne fram til disse.

Talks