Andreas Persson

spesialist i sexologisk rådgivning, Agora psykologkontor

Andreas Persson er spesialist i sexologisk rådgivning, spesialsykepleier og kjønnsviter. Han jobber ved Kunskapscentrum för sexuell hälsa (Göteborg) og Agora psykologkontor (Bergen).