Anders Lindskog

Psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi, Villa Frisk

Anders Lindskog er psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi. Han har lang erfaring i arbeid med overgrepsofre og overgripere. Anders arbeider med behandling, undervisning og veiledning. Han har undervist på sexologiutdannelsen både ved universitetet i Göteborg og ved universitetet i Agder. Anders er forfatter av boken ”Barnedesign” som på en humoristisk måte beskriver de prosesser, som på godt og vondt, former barn til voksne.

Talks