Agnes Giertsen

helsesykepleier, Helsestasjon for ungdom og studenter

Helsesykepleier og høgskolelektor. Ansatt på Høgskolen på Vestlandet hvor jeg underviser i  bachelor i sykepleie og Masterutdanning i  klinisk sykepleie- helsesykepleiestudiet..
Ansatt i Bergen kommune, helsestasjon for ungdom og studenter hvor jeg har vært leder i 12år (inntil 2018), er nå også ansatt i kunnskapsavdelingen i Etat for barn og familie.
Er engasjert i SRHR-landsomfattende nettverksgruppe.
Opptatt av barn og unges psykiske og seksuell helse. Prosjektarbeid knyttet opp mot dette. Også opptatt av at helsesykepleiere skal være aktive samfunnsaktører.