Agnes Giertsen

helsesykepleier, Helsestasjon for ungdom og studenter