Zanzu – å snakke om sex på syv forskjellige språk

Nov 15, 2019

15:00

Nedjma

45 min

Helsedirektoratet har denne høsten lansert nettstedet zanzu.no – et flerspråklig nettsted med informasjon om temaer tilknyttet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Hensikten med nettstedet er å gjøre kvalitetssikret informasjon om potensielt sensitive temaer som seksualitet og kropp lettere tilgjengelig for flere,  særlig for personer med kort botid og/eller begrensede språkferdigheter.  Innholdet er derfor utformet for å være klarspråklig og lett forståelig, og nettstedet finnes inntil videre oversatt til 7 forskjellige språk.

Jørn Kløvfjell Mjelva, som har ledet utviklingen av nettstedet, vil fortelle om bakgrunnen for prosjektet og tanken bak hvordan Zanzu er utviklet. Publikum vil også få anledning til å teste ut hvordan det er å navigere på nettsiden, og hvordan nettsiden kan gjøre det lettere å snakke om sex ikke bare på et språk, men på flere.

  • Jørn Kløvfjell Mjelva

    Helsedirektoratet

© NYTFESTIVALEN 2019