Workshop: Lek med tau/Play with rope – FULL!

Nov 16, 2019

11:00

Kverneland

2,5 t

I lek med taubondage kan vi utforske hverandre og oss selv – hva det vil si å gi seg hen eller å lede?  Vi kan bruke tau til å skape myke og sensuelle opplevelser med hverandre, utforske polaritet med en partner eller til å bli kjent med råere og strengere sider av oss selv. I denne workshopen legges det spesiell vekt på hvordan vi skaper kommunikasjon i lek med tau.
Denne workshopen er for de med ingen eller lite erfaring med taubondage. Vi kommer til å jobbe i par, og har du eget tau ta gjerne med. Det vil også være mulig å låne tau. Man kan komme som par eller finne en partner på kurset.
In this rope bondage workshop we can explore ourself and each other – what does it mean to surrender or to lead? We can use the rope to create soft and sensual experiences, explore polarity with a partner or to get to know our more strict and rough side. In this workshop, we particularily focus on how to create communication by playing with ropes.
This is a beginners workshop, for you with none or little experience with rope bondage. We will work in pairs, and if you don’t have a partner you can pair up at the workshop. Please bring ropes if you have them, they can also be borrowed.
  • Liv

© NYTFESTIVALEN 2019