Skeiv seksualitet

16.11.2019

15:00

Wergeland

40 min

Når media tar opp skeiv seksualitet som tema er det ofte fokus på utfordringene fremfor det positive. Men hvor blir det av nytelsen og de gode sidene av et skeivt seksualliv? NYT inviterer til panelsamtale med et skeivt perspektiv på positiv seksualitet.

© NYTFESTIVALEN 2019