Hvordan kan media bli mer sex-positiv?

Nov 15, 2019

19:00

Wergelandssalen

40 min

Har vi sex-positiv presse?

Er pressen sex-positiv eller bare seksualisert?

Alle vet at sex selger på framsiden, men hva slags sex er det pressen selger til sine lesere? Et sexpositivt samfunn er bra for alle; men kanskje ikke for pressen? Mister media et viktig salgsargument når sex-skandalene, fetisj-forferdelsen og tabuene blir borte? Er media med å fremme overgrep og forsterke ofrenes traumer med sin dekning av seksualiteten i samfunnet? Nytfestivalen tar debatten!

  • Tore Aasheim

© NYTFESTIVALEN 2019