Sexobjekt eller subjekt i eget liv?

Nov 9, 2018

15:00

Kverneland

45 min

Kan vi lære hva det vil si å innta subjektposisjon i sosiale og seksuelle relasjoner? Ungdom vet at de har rett til å sette egne grenser, likevel er det mange som føler at de blir utsatt for konkurranse, hersing, press og misbruk. Seksualiteten er et uttrykk for glede, nytelse og ømhet for noen, men ikke for alle. Det fine budskapet om positiv seksualitet, og samfunnets krav om ansvarlighet og folkeskikk, kan stå i motsetning til hva vi har av forestillinger, erfaringer og ferdigheter. Hvordan kan vi gi disse begrepene innhold, slik at ungdom kan oppleve seg selv og andre som subjekter, ikke som objekter? Og er det mulig å gjøre det med humor og glede?
Til ungdom, foreldre, lærere og alle som snakker med ungdom.

  • Marie-Anne Ramuz Evensen

    Fagsenter Ungdom og seksualitet

Copyright 2017 Xevent. All rights reserved