Nov 10, 2018

13:00

Wergelandssalen

45min

Ingunn Eriksen er same, sykepleier og sexolog. Ingunn er prosjektleder for «Samiske kvinner og seksuell helse», et samarbeidsprosjekt mellom Amathea og SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern). Formålet med samarbeidsprosjektet er å arbeide for, samt etablere en trygg arena for seksuell helse for den samiske befolkning. Etter et år i jobben vil Ingunn dele erfaringer, historier og refleksjoner om urfolk og seksualitet.

Med seg har hun Sollaug Sárgon, som vil joike og fremføre egne erotiske dikt.

  • Sollaug Sárgon

  • Ingunn Eriksen

    Amathea

Copyright 2017 Xevent. All rights reserved