Nov 16, 2019

17:00

Wergeland

45 min

For folk som bor på institusjon kan det være mer utfordrende enn for andre å ha et tilfredsstillende seksualliv. Om institusjonen attpåtil er et fengsel, med sterk frihetsberøvelse, blir det enda mer utfordrende. I tillegg vet vi at mange innsatte i fengsel sliter med sammensatte problemer, inkludert rus og overgrepserfaringer. Like fullt har innsatte krav på et likeverdig helse- og omsorgstilbud som resten av befolkningen, og soningstiden ses også på som en anledning for behandling og rehabilitering.

Vi vet også at vår psykiske, fysiske og seksuelle helse henger tett sammen, og en sunn seksuell helse er grunnleggende for å etablere varige intime relasjoner – og for god livskvalitet generelt. Men hvordan blir innsattes seksuelle helse ivaretatt i praksis?

Sosialkonsulent og sexolog Sylvia Høyborg, Oslo fengsel, skrev masteroppgave om ivaretakelse av seksuell helse for innsatte i Oslo fengsel og vil innlede med en kort presentasjon fulgt av en samtale om temaet sett både fra innsattes og ansattes perspektiv. Samtalen ledes av Simen Iskariot Larsen fra Røverradion.

 • Simen Iskariot Larsen

  RøverRadion

 • Sylvia Høyborg

  Oslo fengsel

 • Johan Lothe

  Wayback Oslo

 • Margrete Wiede Aasland

  Institutt for klinisk sexologi og terapi

© NYTFESTIVALEN 2019