Seksualitetens historie sett fra Norge; en sofasamtale om politiske kamper, seire og tilbakeslag for seksuelle rettigheter

Nov 16, 2019

14:00

Wergeland

40 min

Sex og Politikk feirer 50 år i år, og vi inviterer til en samtale med nestor på feltet seksuelle og reproduktive rettigheter; styreleder Berit Austveg.

De siste tiårene har det vært en stor endring i både seksualatferd og i hvordan samfunnet ser på seksualitet, inklusive seksualpolitikk og lover som regulerer seksualitet, reproduksjon og familieliv. Tilgang på moderne prevensjonsmidler, utviklingen i seksualopplysning, hvordan samfunnet forholder seg til seksuelt mangfold, tilgang til trygg og lovlig abort samt seksualitetens uttrykk idet offentlige rom og i medier, er eksempler på områder hvor det har skjedd store endringer. En forståelse av endringene er ikke bare viktig for å forstå vår egen historie og å være på vakt overfor mulige tilbakeslag for de rettighetene og frihetene som er oppnådd. For ikke å favne for vidt, kretser samtalen rundt utviklingen de siste 50 årene, med noen tanker om mulige framtidsscenarier.

  • Berit Austveg

© NYTFESTIVALEN 2019