Rett til seksuell frihet

Nov 17, 2019

12:00

Wergeland

40 min

Hvorfor ønsker noen religiøse miljøer å kontrollere medlemmenes seksualitet? Og hva er konsekvensen av denne kontrollen for medlemmene? I dette foredraget vil Hjelpekilden dele erfaringer mange har med kontroll av seksualitet i religiøse miljøer, fortelle om bakgrunnen for denne kontrollen, og se på temaet kontrollen i et rettighetsperspektiv. Alle, også barn, har rett til et privatliv, og rett til helse. Ingen har rett til å krenke eller kontrollere din seksualitet. Hva innebærer dette i praksis, for foreldre, for menigheter? Hvor kan du få hjelp og støtte, hvordan kan du støtte andre?

  • Hilde Langvann

    Hjelpekilden

© NYTFESTIVALEN 2019