Rett til seksuell frihet

Nov 17, 2019

12:00

Wergeland

40 min

Hvordan er forholdet mellom seksualitet og religion i Norge i dag i ulike kirkesamfunn og trosretninger? I dette foredraget tar vi utgangspunkt i Menneskerettighetene og Barnekonvensjonen. Alle, også barn, har rett til et privatliv, inkludert et seksualliv. Ingen har rett til å krenke eller kontrollere din seksualitet. Hva innebærer dette i praksis, for foreldre, for menigheter?
Hjelpekilden og Født Fri vil dele historier om konsekvenser av religiøs undertrykking og kontroll av seksualitet, og gode eksempler som viser vei videre.
  • Født Fri

    Født Fri

  • Hilde Langvann

    Hjelpekilden

© NYTFESTIVALEN 2019