Religion og livssyns bidrag til positiv samtale om seksualitet

Nov 15, 2019

18:00

Wergeland

40 min

Hvordan kan religiøse institusjoner og livssyn åpne samtaler om seksualitet og hjelpe folk til å tørre å ta sin seksualitet med inn i sitt livssyn, trosliv og sin trospraksis, bryte ned fordommer som gjør at man skammer seg over seksualiteten sin i møte med religiøsitet og å omfavne det er vi er skapt som seksuelle vesener?

Til denne samtalen møter representanter for de to av de største tros- og livssynene vi har i Norge: kristendom og livssynshumanisme. Christian Lomsdalen er lektor og nestleder i Human-Etisk Forbund. Erik Andreassen er pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem. Panelet oppdateres!

  • Atle Sommerfeldt

    Borg bispedømme

  • Erik Andreassen

    Oslo misjonskirke Betlehem

  • Christian Lomsdalen

    Human-Etisk Forbund

© NYTFESTIVALEN 2019