Religion og livssyns bidrag til positiv samtale om seksualitet

Nov 15, 2019

18:00

Wergeland

40 min

Hvordan kan religiøse institusjoner åpne samtaler om seksualitet og hjelpe folk til å tørre å ta sin seksualitet med inn i sitt trosliv og sin trospraksis, bryte ned fordommer som gjør at man skammer seg over seksualiteten sin i møte med religiøsitet og å omfavne det er vi er skapt som seksuelle vesner?

  • Christian Lomsdalen

    Human-Etisk Forbund

© NYTFESTIVALEN 2019