Nære og gode relasjoner

Nov 16, 2019

16:00

Amalie Skram

45 min

Velkommen til en innføring i ulike tilknytningsstiler, hvordan de påvirker relasjoner, og ikke minst hvordan gamle blåmerker kan heales i kjærlighetsfulle og nære relasjoner som voksen.

Å forstå dine og dine kjæres triggere og tilknytningsstil har stor betydning for hvor fritt vi utfolder oss i hver enkelt relasjon. Økt forståelse gir økt nærhet og friere utfoldelse i samspill og lek med andre.

Menneskets evne til å forme nære relasjoner som voksne blir utviklet i våre første leveår i samspill med de som står oss nærmest. Alle har med seg noen emosjonelle blåmerker fra oppveksten som trigges i senere relasjoner, og da særlig sammen med de vi kommer nærmest.

Presentasjonen er en kombinasjon av foredrag og små refleksjoner/øvelser – enten enkeltvis eller to og to.

  • Liv T. B. Vadum

    Vadum Terapi og Coaching

  • Hilde Gunnestad

    Claret - HeART- Livskunstsenter Hilde Gunnestad

© NYTFESTIVALEN 2019