Nov 15, 2019

16:00

Nedjma

45 min

Porno har inntatt Internett, mobiler og apper og har en mye større tilstedeværelse i både unge og voksnes liv enn tidligere. Hvordan kan pornoen påvirke oss og hvordan skal vi forholde oss til pornoen for å kunne ha et godt sexliv og gode relasjoner? NYT inviterer til panelsamtale med foredragsholder Caroline Omberg, psykologspesialist Svein Øverland og lærer og sexolog Stine Kühle-Hansen. Marianne Støle-Nilsen, lektor og medarrangør av NYT, leder samtalen.

  • Svein Øverland

    Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske funksjoner, St. Olavs hospital

  • Marianne Støle-Nilsen

  • Stine Kühle-Hansen

    Kuhle.no

  • Caroline Omberg

    EQ-dama

© NYTFESTIVALEN 2019