Hva kan sexarbeidere lære oss om sex og intimitet?

Nov 9, 2018

19:00

Wergelandssalen

45min

Beginner

Sexarbeidere får et unikt innblikk i seksualitet og og intimitet. Likevel hører vi lite om hva vi kan lære av sexarbeidere. Hva kan sexarbeidere lære oss om kommunikasjon og grensesetting? Hva kan de lære oss om de negative sidene ved monogami og seksuelle tabuer, og om menns seksuelle sårbarhet? Hvordan forstår sexarbeidere seksuell kapital og makt i seksuelle relasjoner? Tidligere sexarbeidere diskuterer dette og mer.

  • Hannah

  • Aleksander Sørlie

  • Ole Martin Moen

    Universitetet i Oslo

Copyright 2017 Xevent. All rights reserved