Når overgrep ikke hindrer nytelse

Nov 15, 2019

17:00

Nedjma

45 min

Det å bli utsatt for et seksuelt overgrep er dypt traumatiserende og kan gi langvarige både fysiske, psykologiske og sosiale problemer. #metoo har gitt økt åpenhet, oppmerksomhet og kunnskap om temaet. Men med anerkjennelse som et offer for en ugjerning kan det også følge en form for forventning – uttalte eller usagte – om hvordan man skal føle, oppføre seg og ikke minst håndtere sin seksualitet i etterkant. For noen kan dette oppleves som en ekstra belastning, og tilføre ytterligere skam.

Angelica Bråten vil med sin historie om seksuelle overgrep, vise hvordan hun har funnet veien ut av offerrollen og tatt tilbake eierskap over sin egen seksualitet og seksuelle nytelse. Hun ønsker en bredere samtale rundt hvordan vi møter seksualitet etter overgrep, både i det offentlige rom og i de nære relasjoner. Foredraget følges av en samtale med gestaltpsykoteapeut og sexolog Bianca Schmith.
  • Bianca Schmidt

  • Angelica Bråten

    Bråten Måten

© NYTFESTIVALEN 2019