Maskulinitet, femininet og bevissthet

Nov 15, 2019

20:00

Nedjma

45 min

Maskulinitet og femininitet, eller yin og yang, er to ulike aspekter som vi alle rommer i større eller mindre grad. Det spenningsfeltet som skapes mellom to personer med ulik «ladning» kaller vi polaritet. Mange par kan etter noen år oppleve at de mister gnisten, at kjærlig språk går over til hakking og at de er mer venner enn lidenskapelige elskere. I denne samtalen vil ekteparet Martin Nygaard og Victoria Dahr snakke om hvordan de ble bevisst polaritetsspillet i sitt forhold, og hvordan de bruker denne kunnskapen både for økt seksuell spenning og for avslapning.

For å kunne leke med polariteten i forholdet må man være bevisst sin egen naturlige pol, man må snakke det samme språket og ha felles forståelse for hva man legger i begrepene maskulin og feminin, og man må kommunisere sin ønsker og behov.

Klar kommunikasjon og klare begreper minsker misforståelser. Man går ikke rundt og venter på at den andre skal oppdage dine behov, og gi deg det du trenger. Med polaritetsbegrepet på plass i forholdet har begge et godt verktøy for både å glede og bli gledet

  • Victoria Dahr og Martin Nygaard

    HURRA Utvikling

© NYTFESTIVALEN 2019