Hvem kjøper sex, og hvorfor?

Nov 16, 2019

13:00

Wergeland

40 min

Sexarbeid har pågått siden tidenes morgen. Å kjøpe sex blir i dagens samfunn sett på som uetisk, kanskje til og med perverst – og kjøp av sex er forbudt. «Horekunde» brukes om personer som kjøper sex, og det er et ord som er med på å stigmatisere og gjøre det skambelagt. Kanskje har du forutinntatte holdninger og antagelser om hvem som kjøper sex og hvorfor de gjør det? Sex og samfunn tilbyr veiledningssamtaler og smittesjekk til personer som kjøper sex, og Anne Marte Feen har som prosjektansvarlig blitt kjent med mangfoldet i denne gruppen. Så hvorfor kjøper noen mennesker sex? Og hvem er de? Sannsynligvis får du et mer nyansert bilde og bedre forståelse etter at du har hørt dette innlegget!

  • Anne Marte Feen

    Sex og samfunn

© NYTFESTIVALEN 2019