Fra sex i middagshøyden til sex i solnedgang

Nov 10, 2018

14:00

Wergelandssalen

45min

Professor Bente Træen presenterer nye tall fra seksualvaneundersøkelser i Norge, Danmark, Belgia og Portugal: Hvor seksuelt aktive er 60-75 åringer i rundt Europa, hva sliter de med og hvor tilfredse er de med sexlivet sitt? Institusjonsleder Holger Olssen, Majorstutunet og Silurveien sykehjem forteller hva de gjør for at de eldre skal kunne fortsette å ha et aktivt seksualliv selv om de kommer på institusjon, hvilke utfordringer er det, og hvordan kan man tilrettelegge? Quintet er ett av to firmaer i Norge som leverer sexhjelpemidler på blå resept. Christer Bergene presenterer hjelpemidler aktuelle for eldre.

  • Holger Olsen

    Sykehjemsetaten, Oslo kommune

  • Bente Træen

    Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt

  • Christer Wiese Bergene

    Quintet AS

Copyright 2017 Xevent. All rights reserved