Din reise i seksualiteten

Nov 17, 2019

14:00

Nedjma

45 min

Hvordan kan vi frigjøre oss fra en fastlåst seksuell identitet, men isteden se på den som en del av en personlig utvikling? Dette spørsmålet utforskes gjennom Elise Adamsrød sitt foredrag. Hun har i boken “Rå” gjort intervju med kvinner om seksualitet, traumer og lyst, og presenterer et utdrag fra boken som setter fokus på individets seksualitet i endring.

Foredraget krydres med bilder, lydklipp og film, og toucher alt fra kjønnsstereotypi, hvordan utforsking kan gi mestringsfølelse og hvordan traumer kan bli superpowers. Gjennom de personlige historiene i boka håper hun å inspirere til større grad av ærlighet mot oss selv og forståelse for andre, samt gi et innblikk i hvordan seksualiteten i endring kan endre samfunnet.

  • Elise Adamsrød

© NYTFESTIVALEN 2019